99 99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid köp och försäljning av fastighet inom Fjällbostrands-området meddelar styrelsen via e-post:

styrelsen@fjallbostrand.se

 

 

 

Webmaster:

admin@fjallbostrand.se

För NYHETER och INFORMATION, välj fliken NYHETER i menyn uppe till vänster!

OM FJÄLLBOSTRAND:

 

 

Samfällighetsföreningen drivs av och för alla fastighetsägare.

Den sköter om gemensam egendom som tex vägar och vatten/pumphus med hjälp av

de olika gemensamhetsanläggningarna. Årsstämman antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på stämman.

 

Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt budget och riktlinjer som fastställs på stämman.

På stämman har medlemmarna, alltså alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten, möjlighet att påverka de beslut som tas.

 

Föreningen har alltid behov av fler som är intresserade av att delta och hjälpa

till med den löpande driften av vårt område. Allt går inte (eller egentligen ingen-ting!!) per automatik, det krävs insatser och engagemang att utföra saker - för allas vår gemensamma trevnad.

 

Vår Samfällighet omfattar Fjällbostrands och Kvarnbäckens fritidsområden, sammantaget är 120 fastigheter i samfällighetsföreningen och ytterligare några fastigheter som enbart är medlem i Vägföreningen.

 

 

Vi har två Samfällighetsföreningar som

är obligatoriska för alla boende:

 

1. Samfällighetsföreningen

2. Vägföreningen

 

 

Dessutom finns

3. Båtklubben

4. Fritidsföreningen / Trivselgruppen

 

 

För att läsa mer om de olika föreningarna, klicka i menyn uppe till vänster!

 

 

Fotograf Hasse Eklund

VÄLKOMMEN TILL

FJÄLLBOSTRANDS HEMSIDA FÖR ALLA OSS FASTIGHETSÄGARE OCH VÅRA FÖRENINGAR.

 

"Vi på Fjällbostrand"